zondag 2 juni 2024

GVAV Rapiditas heeft op 27 mei afscheid moeten nemen van één van haar meest verdienstelijke bestuurders aller tijden, Jim Tigchelaar. Op 90-jarge leeftijd is hij uit de tijd getreden. Daarvan was hij 72 jaar lid van deze omni-vereniging, Alex Huisinga, bestuurslid van de Vrienden van GVAV, herdenkt hem in onderstaand memoriam.  Van keeper van GVAV 9 tot

bestuurder van naam en faamGarmt Tigchelaar, bij velen bekend als Jim, wilde in 1951 op een voetbalclub. Hij was toen 17 jaar en twijfelde tussen lidmaatschappen van GVAV, Be Quick en Velocitas. Alles afwegende viel zijn keuze op GVAV. Dat bleek nadien voor zowel voor Jim als voor GVAV een gelukkige keus.

Jim begon in het A5 team van GVAV samen met onder meer Frits Boerema. Door een toeval belandde hij een keer in het doel en daar bleken op voetbalgebied de kwaliteiten van Jim te liggen en keeper bleef hij daarna zijn gehele actieve voetballoopbaan. Bij de senioren belandde hij in het negende elftal. Door zijn werk belandde Jim in 1960 in het westen van het land om pas in 1972 terug te keren naar Groningen. 

Zijn lidmaatschap liet hij echter gewoon doorlopen, onder meer om op de hoogte te zijn van het wel en wee binnen de vereniging. Na zijn terugkeer in  Groningen, werd hij gevraagd als secretaris van de jeugdcommissie, hetgeen het begin was van zijn lange bestuurlijke loopbaan. In 1980 maakte hij de overstap naar het voetbalbestuur en volgde daar in 1988 Joop Koops op als voorzitter en in 1992 keerde hij na een reorganisatie terug in de functie van secretaris.

In 1995 beëindigde hij zijn werkzaamheden in het voetbalbestuur om later nog enige jaren als voorzitter van gymnastiek te fungeren. Ruim 23 jaar was Jim dus actief in diverse functies en voor zijn grote verdiensten werd hij in 1981 tot Lid van Verdienste benoemd en in 1995 tot Erelid. Naast zijn werkzaamheden voor GVAV vervulde hij bestuurlijke activiteiten voor de KNVB in de toenmalige afdeling Groningen, totdat de afdelingen werden opgeheven en opgingen in de districten. De KNVB onderscheidde hem hiervoor met de zilveren speld in 1987 en de gouden speld in 1996. Daarnaast was hij ook actief binnen de wedstrijdcommissie van het toenmalige Eurovoetbal.

Bij het tot stand komen van het jubileumboek bij het 75 jarig bestaan in 1996 van GVAV Rapiditas vervulde hij ook een belangrijke rol door een groot deel van het jeugdvoetbal voor zijn rekening te nemen. Voor zijn maatschappelijke inzet in brede zin werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Natuurlijk werd Jim in 1981 ook gevraagd voor de Vereniging Vrienden van GVAV Rapiditas, een uitnodiging die hij van harte accepteerde. Lang was hij een trouw bezoeker van de feestelijke jaarvergaderingen van deze vereniging en hij maakte zich daar verdienstelijke als corrector van de kopij van het Vriendenblad. Ondanks dat hij niet meer bestuurlijk actief was, bleef Jim zijn club met interesse volgen en bezocht regelmatig de wedstrijden van het 1e elftal en ook op de ledenvergaderingen gaf hij lang acte de présence. Afnemende gezondheid zorgde er voor dat deze bezoekjes steeds minder werden. Door zijn overlijden komt een einde aan een lidmaatschapsperiode van ruim 72 jaren, in welke periode hij zich vele jaren heeft ingezet voor GVAV Rapiditas. Door zijn overlijden komt een einde aan zijn lidmaatschap van ruim 72 jaar, waarin hij zich op veel fronten ingezet heeft voor de club. We zijn hem hiervoor zeer dankbaar.