vrijdag 30 juni 2023

Wat betreft de financiële sores bij Donar. Dat is niet nieuw. De nestor van de Groninger sportjournalistiek, Jan A. van der Veen (inmiddels in ruste), schreef op 28 november 2014 deze column op de site van Sport in Stad over de destijds ook al penibele toestand van de club. Daarin wordt ook een discutabele rol van de nu opgestapte penningmeester Ronald Arkema opgevoerd. 

Door Jan A. van der Veen

De onlangs gecontracteerde Amerikanen Lance Jeter en Mark Sanchez hebben de tot onder het nulpunt gedaalde gemoederen onder de supporters en geldschieters van basketbalclub Donar weer enigszins tot bedaren gebracht. Dat was uiteraard ook de bedoeling van de bestuursleden onder aanvoering van interim-preses Gert Kiel. De grote vraag is, hoe kan een armlastige club zo maar ineens twee basketballende konijnen uit de hoge hoed toveren? Hebben de Hoge Heren voor het derde achtereenvolgende seizoen onverantwoorde financiële risico's genomen? Volgens de bestuursleden is in het seizoen 2012-2013 een verlies geleden van maar liefst twee ton! En het seizoen 2013-2014 bracht een tekort aan het licht van 130.000 euro.


Velen zetten overigens vraagtekens bij die bedragen. Immers, accountants van KPMG zijn het niet eens met de interpretatie van de jaarcijfers en hebben daarom geweigerd om hun goedkeuring te verlenen. Kiel cs hebben hun rapportage nu ondergebracht bij sponsor BDO Accountants & Adviseurs. Op zich een heel vreemde move. Belangenverstrengeling zou aan de orde kunnen zijn. Immers, BDO-adviseur Ronald Arkema heeft de jaarrekeningen van Donar in z’n pakket gekregen, terwijl hij ook lid is van de taskforce van Donar. Arkema was overigens in het verleden als voorzitter eindverantwoordelijk voor twee faillissementen van de Stichting Topvolleybal Assen (Sudosa).

Voor aanvang van dit seizoen bij Donar volgde een hevige sanering om de uitgaven met enkele tonnen terug te schroeven mede door het afhaken van de jarenlang trouwe hoofdsponsor GasTerra en het gemis van een nieuwe hoofdsponsor van allure. Twee zakenlieden boden in de zomer  150.000 euro in ruil voor het hoofdsponsorschap en shirtreclame. Hooghartig wezen de Hoge Heren het voorstel af. Men was van mening dat hun club tenminste drie en halve ton waard was. De bestuurders waren zelfs niet bij machte om financiële dekking te vinden voor deelneming van hun club aan de Europa Cup.

Maagdelijke witte shirts showen de basketballers dit seizoen nu al weer elf wedstrijden en dat na het behalen van het landskampioenschap, het winnen van de beker en het veroveren van de Supercup. Zelfs een poging om shirtreclame per wedstrijd te vermarkten leverde niets op. Het is bekend dat tenminste twee bedrijven getracht hebben in contact te komen met de leiding van Donar om mogelijk tot incidentele shirtreclame voor de uitwedstrijd tegen Shoeters Den Bosch te komen. Helaas, de Hoge Heren bleken wegens uiteenlopende redenen onbereikbaar. (Kiel was op vakantie in Canada, terwijl commercieel manager Peter van der Molen zich op huwelijksreis vermaakte met zijn bruid.)

En dan  ineens twee nieuwe spelers, terwijl een taakstellend deel van 50.000 euro op de begroting voor dit seizoen nog weggepoetst moet worden. Hoe het allemaal in elkaar steekt weet niemand met uitzondering van de bestuursleden. Zeer waarschijnlijk heeft Lance Jeter het salaris gekregen van de eerder dit seizoen weggestuurde Nick Cochran. En ook is vrijwel  zeker dat Donar geen directeur zal aantrekken om de club nu eindelijk eens professioneel te laten leiden, ondanks een dringend advies van organisatiedeskundige Ed Zijp. Het salaris van die beoogde directeur verdwijnt nu naar Mark Sanchez.

Van een open en transparant beleid hebben de Hoge Heren nog nooit gehoord, terwijl zij toch al 27 maanden aan het spelen zijn met geld van supporters en sponsors. De bestuurders van Donar zijn van mening dat de media zich achter de club moeten scharen en alleen maar moeten berichten over het verloop van wedstrijden. 'De rest regelt het bestuur wel', aldus één van de heren tijdens de eerste training van dit seizoen in MartiniPlaza. Blijkbaar heeft men geen idee wat journalistiek inhoudt. Dat journalisten ook een controlerende rol hebben omdat bestuursleden zonder controle van bovenaf met gemeenschapsgeld in de weer zijn is hen volkomen vreemd. Men vindt het maar niks als er vragen gesteld worden als “Is er al zicht op een nieuwe hoofdsponsor”, “Wanneer volgt de benoeming van een directeur”, “Wie wordt de nieuwe voorzitter?", " Wanneer wordt de Raad van Commissarissen geïnstalleerd", en "Wie komen er in de Raad van Advies? ". Stuk voor stuk onbeantwoorde vragen. "We zijn druk bezig" en "We zijn in gesprek", zijn tot in den treure de steevaste antwoorden van interim-preses Kiel.

In februari heeft Ed Zijp uit Roden, jarenlang voorzitter van FC Groningen, op verzoek van nota bene de leiding een gedegen rapport uitgebracht over een professionele koers in de toekomst van Donar. "De bestuursleden die er nu zitten zijn goedwillende amateurs", liet Zijp zich ontvallen tijdens een interview op Radio en TV Noord. Het is hem niet in dank afgenomen. Het huidige bestuur sprak er schande van. Inmiddels zijn negen maanden verstreken na het verschijnen van het rapport van Zijp. Pas sinds de zomermaanden buigt een zogeheten taskforce zich over de eventuele nieuwe structuur. Momenteel is men lijstjes aan het samenstellen van potentiële kandidaten voor allerlei functies.

Het had zo simpel kunnen zijn. "Meneer Zijp", had Kiel in februari moeten zeggen, "U bent specialist. Wilt u informateur of formateur van de personen voor de nieuwe organisatiestructuur zijn?". In dat geval waren de amateur- bestuursleden van een hoop zorgen verlost geweest door de inbreng van een echte professional, die de job pro deo had willen uitvoeren. Niets van dat alles dus. En aan de hand van Zijp en de Raad van Commissarissen had de jacht geopend kunnen worden op een nieuwe hoofdsponsor en bekwame type's voor allerlei geledingen. Ook een nieuwe structuur van de Business Club Donar en een nauwere band met de supportersvereniging had in een ommezien geregeld kunnen zijn.

Het ziet er naar uit dat de voorzitter op heel korte termijn opstapt. Hij gaat zich in’t vervolg bezighouden met z’n gezin en z’n job bij ARBO-UNIE.  Bestuurslid technische zaken Martin de Vries vertrekt aan het eind van het seizoen wegens privéredenen. De Hoge Heren hebben de bovengenoemde Arkema en Stefan Zevenberg uit Assen op het oog als nieuwe bestuursleden. Zevenberg is eigenaar/directeur van NewComm IT sinds 2007. Daarvoor was hij de grote baas van Heart Vital Communications Services Groningen. Dat bedrijf ging failliet. Zevenberg is ambassadeur van de Stichting Energie4All.

Het is opvallend dat steeds ‘figuren’ uit Assen bij Donar bestuurlijke posities in nemen of lijken te nemen. Het zal ongetwijfeld te maken hebben met het old boys netwerk van Kiel. Donar moet zijn van, voor en door Groningers. Dan gaat het vast stukken beter. Er zijn in de mooiste (basketbal-)stad van ons land voldoende integere en capabele mensen beschikbaar. En een zeer capabele Groningse coach zou het volgend seizoen bij Donar moeten terugkeren; Marco van den Berg.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.